SMART inside voorkomt erger

De brandweer moet regelmatig uitrukken voor branden in smeulend afval. Denk aan een container die in brand staat, of een inzamelvoertuig met brandende lading. Het veroorzaakt ook flinke branden op opslag- of overslagterreinen. Vaak zijn batterijen in restafval de boosdoeners, blijkt uit onderzoek van de brandweer.

Batterijen

Batterijen ontvlammen en het restafval in compacte vorm doet de rest. Er ontstaat broei en langzaam maar zeker bereikt het restafval zo’n hoge temperatuur dat het ontbrandt.

De hoeveelheid afgedankte batterijen en elektronische apparaten wordt naar verwachting de komende jaren 10 keer zo groot. Dat betekent ook een grotere kans op brand in ondergrondse containers. Ondanks alle communicatie richting burgers en hun welwillendheid het afval goed te scheiden.

Meten is weten

Als het gaat om vulgraadmeting en dynamisch inzamelen is het motto van SMART inside: meten is weten. Dat concept heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Sensoren in containers geven continue informatie. Op basis daarvan kunnen de beste beslissingen worden genomen.

Maar wist u dat de sensoren van SMART inside ook de temperatuur in de containers kunnen meten?

Broeidetectie

De vulgraadsensoren van SMART inside bevatten standaard een temperatuursensor. Productmanager Paul Wierstra legt uit: “De temperatuur kan gemeten worden op een interval of tijdens het meten van de vulgraad. Zo heb je meteen een status van de container. Een te hoge temperatuur geeft een indicatie voor iets smeulends in de container. Daarop kan dan meteen actie worden ondernomen. Dit voorkomt dat de container of de afvalwagen vlam vat of stuk gaat.”

Waste Vision klanten hebben alles in huis

U kunt vandaag al grote branden in containers voorkomen. Hoe? Dat leggen SMART inside director Frank Mokveld en productmanager Paul Wierstra u graag uit. Bent u al klant? Dan kunt u slim gebruik maken van de huidige sensoren van Waste Vision. Ontdek broei op tijd en voorkom schade en overlast voor mens en dier. Nog geen klant? Bel ook (of misschien wel júist) dan met Frank of Paul. Ze staan u graag te woord.

Frank Mokveld 06-12233670

Frank.mokveld@wastevision.com

Paul Wierstra 06-82989585

paul.wierstra@wastevision.com