Het slimme onderhoudssysteem van Waste Vision automatiseert het onderhoud van afvalcontainers.
Voorspellend en pro-actief beheer

Slim onderhoud en beheer

Met voorspellende onderhoudsschema’s, containersensor data, contractplanningen en KCC-meldingen worden automatisch efficiënte planningen en mobiele werkopdrachten klaargezet.

De uitvoering in het veld verwerken de werkopdrachten en leggen met een druk op de knop aanvullende status informatie vast.  Dankzij deze status vastlegging krijgt jouw organisatie meer inzicht in wat er te wachten staat.

Extra check met sensoren

PDCA +

Wij geloven in een cyclisch systeem waarin ook aan de voorkant gecheckt kan worden dankzij de sensoren en electronica.

Een PDCA+ cyclus. Waar de plus staat voor de extra check aan de voorkant van het proces.

+    Check-> sensoren
   Plan -> planning
  DO -> workflow
C    Check -> controle
A    Act -> reactie

De sensoren in het veld voeren 24/7 checks uit die zorgen voor meldingen en statusinformatie waarmee op een pro-actievere en responsievere manier uitvoering kan worden gegeven aan het onderhoud en beheer van afvalcontainers.

 

Sensor, software & mensen

1 slim systeem

Het Asset Management systeem brengt technologie, intelligentie en mensen samen in 1 slim onderhoud en beheersysteem.
De gehele workflow is slechts met enkele drukken op de knop op te starten. Deze workflow bestaat uit:

Opdrachten
Planning
Routering
Navigatie
Uitvoering
Registratie

 

 

Data, algoritmes & veldregistratie

Efficiënte planningen

We tackelen een breed scala aan knelpunten in het plannings- en uitvoeringsproces. Van trage en omslachtige informatie verwerking tot een lappendeken van digitale en analoge bronnen waar de opdrachten vandaan komen en moeten worden meegenomen in planning.

Onze missie is om de beheer en onderhoud processen te stroomlijnen.

Met voorspellende onderhoudsschema’s, containersensor data, contractplanningen en KCC-meldingen worden automatisch efficiënte planningen en mobiele werkopdrachten klaargezet.

 

Snel en comfortabel registeren

Verhoging werkplezier

Medewerkerstevredenheid is van grote waarde en aspecten zoals jobtevredenheid, werkomstandigheden, erkenning en gehoord worden dragen daar aan bij. Het Asset Management Systeem biedt voor medewerkers op kantoor en in de uitvoering buiten eenvoudig te gebruiken software. Op het Web en in de App.

Snel en comfortabel informatie kunnen verwerken is waar medewerkers blij van worden en bepaalt voor een groot deel de jobtevredenheid. Tevreden medewerkers zijn meer productief, leveren betere prestaties en blijven loyaal aan uw organisatie.

Slim beheer en onderhoud

Alle voordelen op een rij

Alle voordelen van het Asset Management Systeem even op een rij:

  • Centraal informatiesysteem voor beheer en onderhoud
  • Voorspellende activiteiten
  • Automatische detectie door sensoren
  • Preventieve en curatieve taakverwerking
  • Automatische planning
  • Routering & navigatie
  • Mobiel werken makkelijk gemaakt
  • Automatische creatie vervolgacties
  • Efficiency geeft lagere kosten
Weten wat we voor jou
kunnen betekenen?

Stel jezelf hiernaast kort voor, stel je vraag, dan nemen wij binnen 24 uur (ma-vrij) contact met je op.

Nederland
Noorwegen
Duitsland
Frankrijk