Privacybeleid

Achtergrond

Waste Vision levert, onderhoudt en opereert afvalverzamelcontainers voor consumenten en bedrijven. Dit gebeurt altijd in opdracht van een gemeente of een afvalinzamelaar namens een gemeente. Herbij worden persoonsgebonden gegevens gebruikt.

Waste Vision gaat hierbij zorgvuldig met persoonsgebonden gegevens om en garandeert dat deze alleen gebruikt worden voor de doelen waartoe de opdrachtgever (gemeente) Waste Vision geïnstrueerd heeft.

Uw gegevens worden dan ook nooit door Waste Vision ter beschikking gesteld aan derden tenzij een daartoe gerechtigde overheidsinstantie Waste Vision daartoe verplicht.

 

Bescherming van gegevens

Waste Vision verwerkt persoonsgegevens conform de richtlijnen in de privacywetgeving en Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De AVG geeft aan wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt en aan welke voorwaarden Waste Vision zich moet houden. Waste Vision verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens zoals in de AVG gedefinieerd.

 

Datalekken melden

Als persoonsgegevens worden gestolen, onbedoeld worden gewist of worden gegeven aan iemand die er geen kennis van mag nemen, dan is er sprake van een ‘datalek’. Een datalek kan ernstige gevolgen hebben. Daarom wordt elk datalek in overleg met de opdrachtgever van Waste Vision gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Meer toelichting over de AVG en de voorwaarden zijn te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Uw rechten als consument

Als consument heeft u onder de AVG-regelgeving aanvullende rechten gekregen. Dit is achtereenvolgens het recht op: Inzage in van u verwerkte en opgeslagen gegevens, Wissen van uw gegevens, Corrigeren van uw gegevens, Informatie omtrent het doel van de verwerking van uw gegevens en Bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens.

Voor bovenstaande zaken kunt u zich wenden tot uw gemeente, aangezien Waste Vision in opdracht van uw gemeente haar activiteiten uitvoert.

portal login