Wees zuinig op je inzamelmiddelen.

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Container Care

Waar staat Container Care voor?

We care about containers

Alles begint bij moderne inzamelmiddelen gemaakt van hoogwaardige materialen. Maar voor betrouwbaarheid, hygiëne en kwaliteit op lange termijn is Container Care noodzaak. Container Care is een bedrijfsonderdeel van Waste Vision welke zich richt op het onderhouden, repareren en keuren van verzamelcontainers.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op John Wegerink.  Hij neemt u graag verder mee in de wereld van container onderhoud. Hij is te bereiken via john.wegerink@wastevision.com.

Container Care

Wat is het unieke aan het Container Care concept?

Het unieke aan het Container Care concept is dat wij bij Waste Vision gekozen hebben om met mobiele keur- en onderhoudstations te werken, zodat onze mensen niet op straat de onderhoudswerkzaamheden hoeven uit te voeren.

Dat is veel veiliger voor omwonende en geeft geen verkeersopstoppingen in de straat! Deze manier van het onderhouden van ondergrondse container is uniek in Europa.

Bekijk de animatie over Container Care. Het laat alle onderdelen van onze dienstverlening zien.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op John Wegerink. Hij neemt u graag verder mee in de wereld van container onderhoud. Hij is te bereiken via john.wegerink@wastevision.com.

Container Care

Welke bijdrage levert Container Care aan een circulaire afvalbranche?

Door materialen en producten langer in dienst te houden levert dat een positieve bijdrage aan een meer duurzame samenleving. Door preventief onderhoud en reparatie uit te voeren van ondergrondse containers verlengen wij de levensduur met jaren.

Repair staat op plek nummer 4 binnen de R-ladder  Container Care draagt zorgt voor reparatie zodat containers langer mee kunnen. De levensduur verlengen van containers is waar wij voor staan.

Container Care

Welke certificeringen zijn voor ondergronds containerbeheer belangrijk?

Om u de zekerheid te bieden dat uw continuïteit gewaarborgd blijft, besteden wij aandacht aan verschillende relevante punten tijdens de werkzaamheden en keuringen.

U kunt dan denken aan factoren zoals de beste kwaliteit materialen en TUV gecertificeerde keurmeesters en constant en duurzaam presteren. Container Care organisatie is een ISO 9001 alsmede VCA** gecertificeerde werkorganisatie.

Welke certificeringen zijn voor ondergronds containerbeheer belangrijk?

Certificeringen voor het onderhoud van ondergrondse containers zijn  afhankelijk van de locatie, de specifieke soorten containers en de plaatselijke verordening van de betreffende gemeente.

Hier zijn enkele certificeringen en normen die relevant kunnen zijn voor het onderhoud van ondergrondse containers:

 1. ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsysteem (QMS): Deze internationale norm legt de eisen vast voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Certificering volgens ISO 9001 geeft aan dat het bedrijf processen heeft geïmplementeerd om aan de verwachtingen van klanten te voldoen en voortdurend te streven naar verbetering. Waste Vision bezit het ISO 9001 certificaat.
 2. ISO 14001: Milieumanagementsysteem (EMS): Deze norm richt zich op milieubeheer en duurzaamheid. Het kan relevant zijn voor bedrijven die ondergrondse containers onderhouden, omdat het hen aanmoedigt om milieuprestaties te verbeteren en aan wettelijke vereisten te voldoen.
  Waste Vision bezit het ISO 14001 certificaat.

Het is belangrijk dat de gemeentelijke reinigingsdiensten en gemeenten het onderhoud aan ondergrondse containers professioneel laten uitvoeren. Waste Vision heeft alle certificeringen verkregen en helpt haar klanten bij het voldoen aan de wettelijke vereisten.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op John Wegerink.  Hij neemt u graag verder mee in de wereld van container onderhoud. Hij is te bereiken via john.wegerink@wastevision.com.

 

Container Care

Waarom duurzaam omgaan met bedrijfsmiddelen als inzamelmiddelen bijvoorbeeld?

Alles begint bij moderne inzamelmiddelen, gemaakt van hoogwaardige materialen. Maar voor betrouwbaarheid, hygiëne en kwaliteit op lange termijn is reiniging, onderhoud, reparaties en keuring noodzakelijk.

Waste Vision heeft het unieke onderhoudsconcept om ondergrondse containers een langere levensduur te geven.

Duurzaam omgaan met bedrijfsmiddelen heeft verschillende voordelen, zowel op het gebied van milieu als op het gebied van bedrijfsprestaties. Hier zijn enkele redenen waarom wij van Container Care duurzaam beheer van bedrijfsmiddelen belangrijk vinden:

Milieubewustzijn: Duurzaamheid draagt bij aan het verminderen van de negatieve impact van de afvalbeheeractiviteiten op het milieu. Door zuinig om te gaan met natuurlijke hulpbronnen, het minimaliseren van afval en het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen, kunnen bedrijven bijdragen aan het behoud van ecosystemen en het verminderen van hun ecologische voetafdruk.

Kostenbesparing: Duurzaam beheer van ondergrondse containers zal zeker leiden tot kostenefficiëntie op de middellange en lange termijn. Dat komt telkens weer duidelijk naar voren uit de ervaringscijfers van onze opdrachtgevers.

Reputatie en burgertevredenheid: Burgers worden steeds meer milieubewust en geven de voorkeur aan gemeentelijke reinigingsdiensten die actief streven naar duurzaamheid. Een positieve reputatie op het gebied van duurzaamheid kan leiden tot een grotere burgertevredenheid.

Wet- en regelgeving: Europa legt steeds strengere regelgeving op met betrekking tot milieubescherming. Door duurzaam te opereren, kunnen gemeentelijke reinigingsdiensten voldoen aan wettelijke vereisten en het risico van boetes en juridische problemen verminderen.

Innovatie: Duurzaamheid stimuleert innovatie. Gemeentelijke reinigingsdiensten die zich richten op een duurzame uitvoering worden vaak gedwongen om nieuwe technologieën en processen te ontwikkelen, wat het bestaansrecht en positie op de lange termijn kan versterken.

Kortom, duurzaam omgaan met inzamelmiddelen is niet alleen gunstig voor het milieu, maar het leidt ook tot positieve afvalbeheer resultaten en een verbeterde relatie met burgers en belanghebbende.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op John Wegerink.  Hij neemt u graag verder mee in de wereld van container onderhoud. Hij is te bereiken via john.wegerink@wastevision.com.

 

Container Care

Wat is de beste aanpak voor ondergrondse containers onderhoud?

Ondergrondse containers staan midden in een drukke samenleving.  De containers moeten voor veel mensen nabij zijn, zodat afvalscheiding comfortabel en snel kan worden uitgevoerd.

Onderhoud, reparatie en keuren van ondergrondse containers dient vakkundig en met groot materieel worden uitgevoerd. Bij voorkeur gebeuren deze werkzaamheden niet op straat. De plek waar ondergrondse containers staan is niet geschikt om ze te onderhouden.

De beste aanpak is dan ook om de containers mee te nemen naar een plek waar alle ruimte is en er geen gevaar is voor omwonenden en passanten.

Container Care heeft in de nabij van de regio van de opdrachtgever externe onderhoudslocaties ingericht waar snelle en vakkundige uitvoering van het onderhoud, reparaties en keuringen kunnen worden uitgevoerd.

De voordelen van het Container Care concept zijn voor gemeente en burgers de volgende:

 • Geen opstoppingen op straat door stilstaande vrachtwagens;
 • Geen vervuiling op straat door het reinigen van containers;
 • Geen onveilige situaties voor burgers op straat door (las) reparaties die aan containers worden uitgevoerd;
 • Een veilige werkomgeving voor de Container Care medewerkers;
 • Een omgeving waar een container van alle kanten gereinigd kan worden;
 • Een omgeving waar een container van alle kanten bereikt kan worden voor inspectie/keuring;
 • Een omgeving waar een container van alle kanten bereikt kan worden voor reparaties, zelfs in de container;
 • Een omgeving waar de kwaliteit van uitgevoerde reparaties gegarandeerd kan worden.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op John Wegerink.  Hij neemt u graag verder mee in de wereld van container onderhoud. Hij is te bereiken via john.wegerink@wastevision.com.

Container Care

Is een keuring van een ondergrondse containers veplicht?

Een keuring is niet verplicht, maar wel zeer aan te bevelen, omdat keuringen een betere controle en inzicht geeft in de technische staat van de ondergrondse container. Mogelijk falen en ongevallen worden voorkomen wanneer keuringen worden opgenomen in een keuringsronde.

Ondergrondse containers maken onderdeel uit van de openbare ruimte, gemeenten zijn eigenaar van de ondergrondse containers en zij dient de burgers en omwonenden te beschermen voor ongelukken of schade door ondergrondse containers.

Ook het personeel van de afvalinzamelaar en de serviceorganisaties moeten er op kunnen vertrouwen dat de eigenaar van de ondergrondse container, de vloer en de put goed onderhoud en periodiek laat keuren.

Neem geen onverantwoorde risico’s die leiden tot hoge schadeloos stellingen.

Container Care heeft gecertificeerd keurmeesters in dienst. Zij kunnen naast de onderhoudswerkzaamheden desgewenst ook uw containers keuren.

Container Care neemt het operationele en veiligheidsbeheer van ondergrondse containers volledig voor u uit handen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op John Wegerink. Hij neemt u graag verder mee in de wereld van container onderhoud. Hij is te bereiken via john.wegerink@wastevision.com.

 

Container Care

Wat houdt preventief onderhoud van ondergrondse containers in?

Preventief betekent dat je maatregelen neemt voordat er problemen ontstaan.

Zorg goed en onderhoud preventief ondergrondse containers. Dan blijven ze betrouwbaar, bruikbaar, veilig en gaan ze langer mee. Door ondergrondse containers periodiek te controleren op slijtage en juiste werking wordt uitval en schade voorkomen. Door preventief ondergrondse containers te onderhouden, lossen wij bij Container Care de meest voorkomende problemen op voordat ze ontstaan!

Er zijn op korte en lange termijn minder reparaties nodig. Reparaties zijn veel duurder dan reguliere onderhoudswerkzaamheden. De totale beheerkosten zullen lager uitvallen als je meer preventief onderhoud inplant.

Bespaar daarom niet op preventief onderhoud, want de kosten zullen later velen malen hoger zijn. Preventief onderhoud geeft een hogere continuïteit van de werking van de container. Dat verhoogt de beschikbaarheid voor de inwoners en zal bijplaatsingen doen verlagen.

De voordelen op een rij:

 • minder reparaties op korte en minder lange termijn
 • de totale beheerkosten zullen lager uitvallen
 • continuïteit van de werking van de container
 • hogere beschikbaarheid
 • minder bijplaatsingen en meldingen

Wilt u meer weten? Neem dan contact op John Wegerink.  Hij neemt u graag verder mee in de wereld van container onderhoud. Hij is te bereiken via john.wegerink@wastevision.com.

 

Weten wat we voor jou
kunnen betekenen?

Stel jezelf hiernaast kort voor, stel je vraag, dan nemen wij binnen 24 uur (ma-vrij) contact met je op.

Nederland
Noorwegen
Duitsland
Frankrijk